Het Nahuwelijk / De Naconnectie

Over de omgang tussen ex-partners na scheiding. Zeker waar kinderen voortkwamen uit de relatie blijft het belangrijk om met elkaar  een goede omgang na te streven. Kinderen groeien op, krijgen zelf partners en kinderen, de ex-partners worden schoon – en grootouders. Contacten die voorgoed op slot gaan, gedijen niet. Wat in eerste instantie moeilijk lijkt, een manier van omgaan met elkaar vinden na scheiding, is op de langere termijn alleen maar vruchtbaar. Op feesten, een bruiloft van een van de kinderen, een vakantie, een geboorte moeten (volwassen) kinderen zich niet bezig houden met hoe de gescheiden ouders in  te passen in een bezoekregeling. Na scheiding blijf je verantwoordelijkheid houden om met elkaar in positieve verhouding een omgang te vinden. Dat komt uiteindelijk iedereen ten goede. In De Een De Ander leest u hoe de schrijvers dat aanpakken.

2015-05-14 10.55.23

‘Ook anderen moeten kunnen lezen hoe je na een scheiding uit die chaos komt.’ Noord-Hollands Dagblad, 10 mei 2015

Inspirerende boekpresentatie De Een de Ander in De Appel in Nijmegen

Inspirerend, ontroerend en ontspannen. Dat tekende de sfeer gisteren op de boekpresentatie van De Een De Ander  in kunstencentrum De Appel in Nijmegen. De briefschrijvers Elly Godijn, Eric van Leeuwen, Heike Boot-Müller en Eli Nabarro lazen fragmenten voor uit hun brieven. Redacteur Indra Kikkert deelde haar leeservaringen met de andere schrijvers en genodigden. Voorafgaande aan de uitreiking van de eerste exemplaren van het boek was er een film met interviews met de schrijvers en brieffragmenten. Ook trad pianist-zanger Imre Griffioen op met thematische songs over scheiding. Als samensteller van het boek kijk ik – en velen met mij, zo blijkt uit de mails en reacties op Facebook – terug op een bijzondere middag. Een trailer van de film is te zien op yt.

Hadewych Griffioen

(c) Hadewijch Griffioen

(p) Schrijfdomein uitgeven

Boekpresentatie De Een De Ander op 22 maart 2015

Omslag-de-een-de-ander jpg

Eindelijk is het zover! De boekpresentatie van De Een De Ander vindt plaats op zondagmiddag 22 maart 2015 in Kunstencentrum de Appel, Groesbeekseweg 428, 6523 PP Nijmegen van 15.00 – 17.00 uur. Dit is een mooie locatie met voldoende parkeergelegenheid. Bent u van plan te komen? Laat het weten in verband met de reservering van de plaatsen. U bent vrij om familie en vrienden mee te nemen. Stel ons op de hoogte of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. U kunt deze informatie mailen naar schrijfdomein@gmail.com.

Het boek De Een De Ander laat zien hoe de briefschrijvers na scheiding naar manieren en oplossingen zoeken die erop gericht zijn emoties, schade en pijn na scheiding bespreekbaar te stellen met betrokkenen: kinderen, ouders, familie en vrienden. De schrijvers in dit boek schrijven vanuit een zelf gekozen perspectief, ze schrijven als kind aan een ouder, of als ouder aan een kind, als grootouder aan een volwassen kind of klein kind, of ze schrijven als ex-partner aan hun ex-partner, maar altijd bestrijken de brieven het terrein van een kind-in-nood,tonen betrokkenheid om het kind, dat de schrijvers ooit zelf waren of betrokkenheid met de kinderen  na scheiding.

De Een De Ander biedt een wegwijzer aan lezers die scheidingsproblematiek herkennen en op zoek zijn naar positieve perspectieven en mogelijkheden voor hun gezin, kinderen en zichzelf.

Over scheiding

Informatie

Verhalen over scheiding of het verbreken van een partnerrelatie zijn vaak eenzijdig. Voor het boekproject ‘De een, de ander’ is het de opdracht ‘de eerlijkste brief’ over scheiding  te schrijven. Dat betekent naar uzelf kijken, uw kind(eren), uw ouder(s), uw (ex)partner, uw broer of zus, een goede vriend of vriendin,  uw (groot)ouders of anderen die met scheiding te maken krijgen.

Terwijl u uw brief schrijft, bent u ook eerlijk naar uzelf. Welke positie neemt u in, waarom gaat dit onderwerp u zo ter harte?  U probeert uw brief zodanig te formuleren dat de brief uitdaagt tot antwoorden. Dat betekent niet dat u uw brief ook daadwerkelijk hoeft te sturen, het gaat er om dat de toon zodanig is, dat degene aan wie u schrijft zou kunnen overwegen terug te schrijven.

Meldt u zich aan via het contactformulier op schrijfdomein.nu onder  vermelding van Schrijfwedstrijd ‘De een, de ander’ of  mail Schrijfdomein@gmail.com.

Bent u enthousiast over dit project? Deel het met anderen. Like De een, de ander op Facebook.

Deadline brief : 31 juli 2014.

U schrijft (desgewenst onder pseudoniem) naar uw vader, moeder, zoon, dochter, ex-partner (to be), schoonouders, broer, zus, beste vriend / vriendin, (nieuwe) geliefde, pleegouders, docent,  halfbroer of halfzus of anderen, over uw gezichtspunten, zorgen, suggesties, emoties en mogelijke oplossingen.