Het Nahuwelijk / De Naconnectie

Over de omgang tussen ex-partners na scheiding. Zeker waar kinderen voortkwamen uit de relatie blijft het belangrijk om met elkaar  een goede omgang na te streven. Kinderen groeien op, krijgen zelf partners en kinderen, de ex-partners worden schoon – en grootouders. Contacten die voorgoed op slot gaan, gedijen niet. Wat in eerste instantie moeilijk lijkt, een manier van omgaan met elkaar vinden na scheiding, is op de langere termijn alleen maar vruchtbaar. Op feesten, een bruiloft van een van de kinderen, een vakantie, een geboorte moeten (volwassen) kinderen zich niet bezig houden met hoe de gescheiden ouders in  te passen in een bezoekregeling. Na scheiding blijf je verantwoordelijkheid houden om met elkaar in positieve verhouding een omgang te vinden. Dat komt uiteindelijk iedereen ten goede. In De Een De Ander leest u hoe de schrijvers dat aanpakken.

2015-05-14 10.55.23

‘Ook anderen moeten kunnen lezen hoe je na een scheiding uit die chaos komt.’ Noord-Hollands Dagblad, 10 mei 2015