Over scheiding

Informatie

Verhalen over scheiding of het verbreken van een partnerrelatie zijn vaak eenzijdig. Voor het boekproject ‘De een, de ander’ is het de opdracht ‘de eerlijkste brief’ over scheiding  te schrijven. Dat betekent naar uzelf kijken, uw kind(eren), uw ouder(s), uw (ex)partner, uw broer of zus, een goede vriend of vriendin,  uw (groot)ouders of anderen die met scheiding te maken krijgen.

Terwijl u uw brief schrijft, bent u ook eerlijk naar uzelf. Welke positie neemt u in, waarom gaat dit onderwerp u zo ter harte?  U probeert uw brief zodanig te formuleren dat de brief uitdaagt tot antwoorden. Dat betekent niet dat u uw brief ook daadwerkelijk hoeft te sturen, het gaat er om dat de toon zodanig is, dat degene aan wie u schrijft zou kunnen overwegen terug te schrijven.

Meldt u zich aan via het contactformulier op schrijfdomein.nu onder  vermelding van Schrijfwedstrijd ‘De een, de ander’ of  mail Schrijfdomein@gmail.com.

Bent u enthousiast over dit project? Deel het met anderen. Like De een, de ander op Facebook.

Deadline brief : 31 juli 2014.

U schrijft (desgewenst onder pseudoniem) naar uw vader, moeder, zoon, dochter, ex-partner (to be), schoonouders, broer, zus, beste vriend / vriendin, (nieuwe) geliefde, pleegouders, docent,  halfbroer of halfzus of anderen, over uw gezichtspunten, zorgen, suggesties, emoties en mogelijke oplossingen.